ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโนนถาวร-ห้วยฮ้อ บ้านโนนถาวร ม.13

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รัหสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. ๒๖-0๑๕

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รัหสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. ๒๖-0๑๕

0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (สายบ้านวังประทุม-เหล่าใหญ่) บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (สายบ้านวังประทุม-เหล่าใหญ่) บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย (อุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถน

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย (อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 10 2562

0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเอราวัณ

โครงการ  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลเอราวัณ

0