ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเอราวัณ ได้จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตำบลเอราวัณ ได้มีโอกาสทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะที่ทันสมัยในการอำนวยการความสะดวกด้านจราจร และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

0

Add a Comment