สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2561